กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.238.72.122    
 
  ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลขึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยการสแกน QR Code นี้
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เทศบาลตำบลขึ่ง
 
 
[ 10-03-2565] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่ ...   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
[ 08-03-2565] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดหมดความความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของเทศบาลตำบล ...   doc120220310033015.pdf 
[ 12-01-2565] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส ...   doc120220112041449.pdf ลำดับที่ 1 - 1,000 ลำดับที่ 1,001 - 3,300 
[ 29-12-2564] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินเเละสิ่งป ...   doc120211229040012.pdf 
[ 13-12-2564] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง   doc120211213082744.jpg 
 
 
   
[ 05-05-2565] ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ ...   doc120220506033559.pdf doc220220506033559.pdf 
[ 28-04-2565] เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ด ...   doc120220428081635.pdf doc220220428081635.pdf doc320220428083040.pdf doc420220428083040.pdf 
[ 24-03-2564] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท ...   doc120210324092746.pdf doc220210324092746.pdf 
[ 18-03-2564] ประกาศ เทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศ ...   doc120210324070931.pdf 
[ 09-03-2564] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหนอ ...   doc120210310044943.pdf 
 
[ 07-03-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. ...   doc120220418044657.pdf 
[ 07-03-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนบ้านขึ่งใต้ หมู่ 6 โ ...   doc120220418044604.pdf 
[ 07-03-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3 (หน้าร้านน้ำดื่มเด ...   doc120220418044457.pdf 
[ 24-01-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลขึ่ง รายละเอียดตามแบบและประม ...   doc120220419033858.pdf 
[ 23-11-2564] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขึ่งใต้ ...   doc120220419034422.pdf 
 
   
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ.2562
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564
เทศบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2558
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2
ประกาศผลโครงการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลขึ่ง
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลขึ่ง นำโดยนายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขึ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล โดย
เทศบาลตำบลขึ่ง นำโดยนายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขึ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล โดย
กิจกรรมตามโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรมตามโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กิจกรรม  Big-Cleaning  Day  ภายใต้โครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ
กิจกรรม Big-Cleaning Day ภายใต้โครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ
 
ประชุมหารือการเปิดใช้น้ำในฤดูแล้งของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในพื้นที่ตำบลขึ่ง
ประชุมหารือการเปิดใช้น้ำในฤดูแล้งของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในพื้นที่ตำบลขึ่ง
ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลตำบลขึ่ง
ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลตำบลขึ่ง
กิจกรรมเดินรณรงค์โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.ตำบลขึ่งร่วมใจ ต้านภัย Covid - 19
กิจกรรมเดินรณรงค์โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.ตำบลขึ่งร่วมใจ ต้านภัย Covid - 19
 
 
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
 
หาดหินขาว
หาดหินขาว
 
วัดขึ่งเจริญ
วัดขึ่งเจริญ
 
ผ้าทอลายน้ำไหล
ผ้าทอลายน้ำไหล
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล