กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.208.126.232    
 
  ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจ
ความพึงพอใจการให้บริการของเทศบาลตำบลขึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยการสแกน QR Code นี้
 
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) เทศบาลตำบลขึ่ง
 
 
[ 01-08-2565] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ ...   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
[ 10-03-2565] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่ ...   ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 
[ 08-03-2565] ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดหมดความความจำเป็นต้องใช้ในราชการ ของเทศบาลตำบล ...   doc120220310033015.pdf 
[ 12-01-2565] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส ...   doc120220112041449.pdf ลำดับที่ 1 - 1,000 ลำดับที่ 1,001 - 3,300 
[ 29-12-2564] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินเเละสิ่งป ...   doc120211229040012.pdf 
 
 
   
[ 05-05-2565] ประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ ...   doc120220506033559.pdf doc220220506033559.pdf 
[ 28-04-2565] เผยแพร่ร่างเอกสารประกวดราคาฯ ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ด ...   doc120220428081635.pdf doc220220428081635.pdf doc320220428083040.pdf doc420220428083040.pdf 
[ 24-03-2564] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเท ...   doc120210324092746.pdf doc220210324092746.pdf 
[ 18-03-2564] ประกาศ เทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศ ...   doc120210324070931.pdf 
[ 09-03-2564] ประกาศเทศบาลตำบลขึ่ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหนอ ...   doc120210310044943.pdf 
 
[ 25-05-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรท ...   doc120220601093115.pdf 
[ 07-03-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อ คสล. ...   doc120220418044657.pdf 
[ 07-03-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนบ้านขึ่งใต้ หมู่ 6 โ ...   doc120220418044604.pdf 
[ 07-03-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ 3 (หน้าร้านน้ำดื่มเด ...   doc120220418044457.pdf 
[ 24-01-2565] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลตำบลขึ่ง รายละเอียดตามแบบและประม ...   doc120220419033858.pdf 
 
   
 
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ.2562
เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564
เทศบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557
เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2558
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2
ประกาศผลโครงการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลขึ่ง
 
 
 
 
 
 
การประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  รอบสุดท้าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
การประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบสุดท้าย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เทศบาลตำบลขึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565
เทศบาลตำบลขึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3/2565
โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ พื้นที่ตำบลขึ่ง ประจำปีงบประมาณ2565 ณ สวนร้อยผักเกษตรอินทรีย์บ้านศรีมงคล
โครงการส่งเสริมกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ พื้นที่ตำบลขึ่ง ประจำปีงบประมาณ2565 ณ สวนร้อยผักเกษตรอินทรีย์บ้านศรีมงคล
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านศรีมงคล หมู่1 ตำบลขึ่ง 1
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านศรีมงคล หมู่1 ตำบลขึ่ง 1
เทศบาลตำบลขึ่ง จัดกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในทุกวันศุกร์
เทศบาลตำบลขึ่ง จัดกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในทุกวันศุกร์
ข้าราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่งร่วมบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย จังหวัดน่าน
ข้าราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่งร่วมบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย จังหวัดน่าน
 
 
วัดศรีมงคล
วัดศรีมงคล
 
หาดหินขาว
หาดหินขาว
 
วัดขึ่งเจริญ
วัดขึ่งเจริญ
 
ผ้าทอลายน้ำไหล
ผ้าทอลายน้ำไหล
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล