กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.239.51.78    
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________
ให้ความรู้และแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขึ่งทั้ง 7 หมู่บ้าน รวม 1095 ชิ้น
[19-03-2020]   ให้ความรู้และแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขึ่งทั้ง 7 หมู่บ้าน รวม 1095 ชิ้น 
 ร่วมมอบทุน นักเรียนยากจน กสศ.01ปีการศึกษา 2562/1  และมอบหน้ากากอนามัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง
[19-03-2020]   ร่วมมอบทุน นักเรียนยากจน กสศ.01ปีการศึกษา 2562/1 และมอบหน้ากากอนามัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง 
โครงการเด็กและเยาวชนตำบลขึ่ง ห่างไกลยาเสพติด และห่างไกลโรคเอดส์
[19-03-2020]   โครงการเด็กและเยาวชนตำบลขึ่ง ห่างไกลยาเสพติด และห่างไกลโรคเอดส์ 
ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด big cleaning day เพื่อจัดเก็บขยะถนนหลัก/ถนนสายรอง ครั้งที่ 3
[19-03-2020]   ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด big cleaning day เพื่อจัดเก็บขยะถนนหลัก/ถนนสายรอง ครั้งที่ 3  
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตีกลองยาว) ให้กับเยาวชนตำบลขึ่ง
[19-03-2020]   โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตีกลองยาว) ให้กับเยาวชนตำบลขึ่ง 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)
[09-03-2020]   โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)  
ทำบุญบ้านพักผู้ดูแลระบบประปาเทศบาลตำบลขึ่ง
[09-03-2020]   ทำบุญบ้านพักผู้ดูแลระบบประปาเทศบาลตำบลขึ่ง 
นำเสนองานพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ./พชต.)
[19-02-2020]   นำเสนองานพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ./พชต.) 
โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[12-02-2020]   โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
[13-01-2020]   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
ขอขอบคุณจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนสิ่งของขนมเพื่อมอบให้แก่เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
[08-01-2020]   ขอขอบคุณจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนสิ่งของขนมเพื่อมอบให้แก่เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  
กิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมสาธารณะ
[22-12-2019]   กิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมสาธารณะ "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง (ลำน้ำว้า) พัฒนาศาสนสถาน (วัดท่าลี่) " 
โครงการส่งเสริมพัฒนาเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพเสริมให้กับเยาวชนตำบลขึ่ง
[22-12-2019]   โครงการส่งเสริมพัฒนาเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพเสริมให้กับเยาวชนตำบลขึ่ง 
เยี่ยมครอบครัวของ นายสมศักดิ์ พรมรักษา พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ
[22-12-2019]   เยี่ยมครอบครัวของ นายสมศักดิ์ พรมรักษา พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ 
ลงพื้นที่ตรวจหน้างานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำน้ำว้า
[22-12-2019]   ลงพื้นที่ตรวจหน้างานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำน้ำว้า 
นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบริเวณหาดหินขาว
[22-12-2019]   นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบริเวณหาดหินขาว 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขึ่ง
[30-09-2019]   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขึ่ง 
การประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยแล้ง+อุทกภัย
[30-09-2019]   การประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยแล้ง+อุทกภัย 
การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร
[30-09-2019]   การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร 
Big Cleaning Day 19-09-2562
[30-09-2019]   Big Cleaning Day 19-09-2562 
กิจกรรมชุมชนสะอาดคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[22-09-2019]   กิจกรรมชุมชนสะอาดคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรมฟังธรรม ณ วัดงิ้วงาม
[02-09-2019]   กิจกรรมฟังธรรม ณ วัดงิ้วงาม 
การประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีภัยแล้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง
[02-09-2019]   การประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีภัยแล้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง 
โครงการอบรมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
[02-09-2019]   โครงการอบรมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 รับฟังปัญหา และแนวทางแก้ไข ถนนโครงการประชารัฐบริเวณหนองน้ำครก บ้านขึ่งหมู่ที่ 3
[02-09-2019]   รับฟังปัญหา และแนวทางแก้ไข ถนนโครงการประชารัฐบริเวณหนองน้ำครก บ้านขึ่งหมู่ที่ 3 
โครงการอบรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและการสื่อสารของเยาวชนตำบลขึ่ง
[02-09-2019]   โครงการอบรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและการสื่อสารของเยาวชนตำบลขึ่ง 
โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562
[02-09-2019]   โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562 
มกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
[02-09-2019]   มกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 
กิจกรรมฟังธรรม ณ วัดท่าลี่
[02-09-2019]   กิจกรรมฟังธรรม ณ วัดท่าลี่ 
กิจกรรมฟังธรรม ณ วัดขึ่งเจริญ
[02-09-2019]   กิจกรรมฟังธรรม ณ วัดขึ่งเจริญ 
ถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ .2562
[21-07-2019]   ถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ .2562 
โครงการประชารัฐร่วมใจส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน
[21-07-2019]   โครงการประชารัฐร่วมใจส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน 
โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขึ่ง
[21-07-2019]   โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขึ่ง 
กิจกรรมทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลขึ่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง ปี 2562
[21-07-2019]   กิจกรรมทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลขึ่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง ปี 2562 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มเพื่อยกระดับและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เทศบาลตำบลขึ่ง
[21-07-2019]   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มเพื่อยกระดับและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เทศบาลตำบลขึ่ง 
การประชุมประชาคมชุมชนตำบลขึ่ง วันที่ 7 มิถุนายน 2562
[07-06-2019]   การประชุมประชาคมชุมชนตำบลขึ่ง วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
[01-05-2019]   โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
กิจกรรมจิตอาสาปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ
[01-05-2019]   กิจกรรมจิตอาสาปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ  
ร่วมสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมือง ปีพ.ศ.2562 ณ วัดขึ่งเจริญ
[17-04-2019]   ร่วมสรงน้ำพระเจ้าทองทิพย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่เมือง ปีพ.ศ.2562 ณ วัดขึ่งเจริญ 
เปิดงาน หาดหินขาว (ผาโง้ม) ตำบลขึ่ง
[04-04-2019]   เปิดงาน หาดหินขาว (ผาโง้ม) ตำบลขึ่ง  
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
[11-03-2019]   โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน วันที่ 28 ก.พ. 2562
[28-02-2019]   โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน วันที่ 28 ก.พ. 2562 
โครงการแข่งขันกีฬาสภาเด็กและเยาวชนตำบลขึ่ง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562
[28-02-2019]   โครงการแข่งขันกีฬาสภาเด็กและเยาวชนตำบลขึ่ง ต้านยาเสพติด ประจำปี 2562 
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ
[07-02-2019]   โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ  
วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562
[29-01-2019]   วันเด็กแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2562 
🌳🌳 กิจกรรมจิตอาสาและ Big Cleaning Day
[09-11-2018]   🌳🌳 กิจกรรมจิตอาสาและ Big Cleaning Day 
กิจกรรมโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน
[21-10-2018]   กิจกรรมโครงการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
งานบริการผู้สูงอายุ และผู้พิการทุพลภาพ
[16-10-2018]   งานบริการผู้สูงอายุ และผู้พิการทุพลภาพ 
นายอำเภอเวียงสาเป็นประธานกล่าวเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดกิตติ ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน หาดกิตติ
[08-04-2018]   นายอำเภอเวียงสาเป็นประธานกล่าวเปิดงานส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดกิตติ ณ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน หาดกิตติ 
พล.ท.นริศ ศรีเนตร อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการมอบ พระพุทธชินราชให้กับสำนักสงฆ์ ห้วยวังคอก และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน หาดกิตติ
[13-03-2018]   พล.ท.นริศ ศรีเนตร อดีตรองแม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการมอบ พระพุทธชินราชให้กับสำนักสงฆ์ ห้วยวังคอก และอุทยานแห่งชาติศรีน่าน หาดกิตติ 
เทศบาลตำบลขึ่งจัดโครงการครอบครัวอบอุ่น  เยาวชนร่วมใจ  ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560
[17-04-2017]   เทศบาลตำบลขึ่งจัดโครงการครอบครัวอบอุ่น เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2560 
เทศบาลตำบลขึ่ง จัดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ พร้อมเปิดหาดหินขาว
[09-03-2016]   เทศบาลตำบลขึ่ง จัดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ พร้อมเปิดหาดหินขาว 
 เทศบาลตำบลขึ่งจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559
[27-01-2016]   เทศบาลตำบลขึ่งจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 
เทศบาลตำบลขึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกองเชียร์
[04-01-2016]   เทศบาลตำบลขึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดกองเชียร์  
ประชาชนตำบลขึ่ง กว่า 300 คนร่วมกิจกรรม “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ”
[14-12-2015]   ประชาชนตำบลขึ่ง กว่า 300 คนร่วมกิจกรรม “BIKE FOR DAD ปั่นเพื่อพ่อ” 
นายกเทศมนตรีตำบลขึ่งเข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ รอยพระบาทแรก แห่งแผ่นดินน่าน
[03-12-2015]   นายกเทศมนตรีตำบลขึ่งเข้าร่วมพิธีเปิดงานอนุสรณ์ รอยพระบาทแรก แห่งแผ่นดินน่าน 
เทศบาลตำบลขึ่งเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม2558
[26-10-2015]   เทศบาลตำบลขึ่งเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม2558 
ชมรมจักรยานตำบลขึ่งจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน
[17-09-2015]   ชมรมจักรยานตำบลขึ่งจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน 
ชมรมจักรยานตำบลขึ่ง จัดกิจกรรม Bike for mom : ปั่นเพื่อแม่
[17-08-2015]   ชมรมจักรยานตำบลขึ่ง จัดกิจกรรม Bike for mom : ปั่นเพื่อแม่ 
เทศบาลตำบลขึ่ง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
[14-08-2015]   เทศบาลตำบลขึ่ง เข้าร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา  
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-690377  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล