กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านศรีมงคล หมู่1 ตำบลขึ่ง 1
[27-06-2022]   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บ้านศรีมงคล หมู่1 ตำบลขึ่ง 1 
เทศบาลตำบลขึ่ง จัดกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในทุกวันศุกร์
[17-06-2022]   เทศบาลตำบลขึ่ง จัดกิจกรรมรณรงค์การแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในทุกวันศุกร์ 
ข้าราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่งร่วมบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย จังหวัดน่าน
[15-06-2022]   ข้าราชการ, พนักงานเจ้าหน้าที่ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่งร่วมบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย จังหวัดน่าน 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย (วันอานันทมหิดล) ตามโครงการจิตอาสาน้อมนำพาความสุข ปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
[09-06-2022]   กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย (วันอานันทมหิดล) ตามโครงการจิตอาสาน้อมนำพาความสุข ปี พ.ศ. 2565 ณ บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ. 2565
[07-06-2022]   การดำเนินการตามมาตรการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี พ.ศ. 2565 
นายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565 ของคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขึ่ง ในสังกัด เพื่อรับทราบนโยบายฯ และข้อราชการจากการประชุมระดับหัวหน้าส่วนระดับอำเภอเวียงสา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง
[07-06-2022]   นายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2565 ของคณะผู้บริหารฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขึ่ง ในสังกัด เพื่อรับทราบนโยบายฯ และข้อราชการจากการประชุมระดับหัวหน้าส่วนระดับอำเภอเวียงสา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง 
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565
[31-05-2022]   กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2565 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2565
[25-05-2022]   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2565 
นายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่งร่วมดำเนินกิจกรรมตัดหญ้าริมถนนสายอุทยานแห่งชาติศรีน่าน (หาดกิตติ) ซึ่งเป็นถนนเข้าสู่พื้นที่ทำกินทางการเกษตร และเป็นถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหาดกิตติ
[23-05-2022]   นายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่งร่วมดำเนินกิจกรรมตัดหญ้าริมถนนสายอุทยานแห่งชาติศรีน่าน (หาดกิตติ) ซึ่งเป็นถนนเข้าสู่พื้นที่ทำกินทางการเกษตร และเป็นถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวหาดกิตติ 
กิจกรรมตัดหญ้าริมถนนสายอุทยานแห่งชาติศรีน่าน (หาดกิตติ)
[23-05-2022]   กิจกรรมตัดหญ้าริมถนนสายอุทยานแห่งชาติศรีน่าน (หาดกิตติ) 
เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[20-05-2022]   เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน รับการตรวจประเมิน LPA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภททั่วไป เทศบาลตำบล) รอบที่ 2
[12-05-2022]   การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ประเภททั่วไป เทศบาลตำบล) รอบที่ 2 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
[12-05-2022]   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ณ สระหนองน้ำครก ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 
การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด ในช่วงฤดูฝน
[10-05-2022]   การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนการระบาด ในช่วงฤดูฝน 
เทศบาลตำบลขึ่ง นำโดยนายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขึ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล โดย
[24-04-2022]   เทศบาลตำบลขึ่ง นำโดยนายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขึ่ง จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล โดย 
กิจกรรม Big-Cleaning Day ภายใต้โครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ
[11-02-2022]   กิจกรรม Big-Cleaning Day ภายใต้โครงการถนนเมืองน่านสะอาด ปราศจากขยะ  
กิจกรรมตามโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[11-02-2022]   กิจกรรมตามโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ประชุมหารือการเปิดใช้น้ำในฤดูแล้งของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในพื้นที่ตำบลขึ่ง
[07-01-2022]   ประชุมหารือการเปิดใช้น้ำในฤดูแล้งของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในพื้นที่ตำบลขึ่ง 
ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลตำบลขึ่ง
[29-12-2021]   ศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศบาลตำบลขึ่ง  
กิจกรรมเดินรณรงค์โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.ตำบลขึ่งร่วมใจ ต้านภัย Covid - 19
[24-12-2021]   กิจกรรมเดินรณรงค์โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.ตำบลขึ่งร่วมใจ ต้านภัย Covid - 19  
เทศบาลตำบลขึ่งดำเนินการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลขึ่ง
[10-09-2021]   เทศบาลตำบลขึ่งดำเนินการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลขึ่ง 
เทศบาลตำบลขึ่ง ประชาชนตำบลขึ่ง ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค แอลกอฮอล์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)
[09-09-2021]   เทศบาลตำบลขึ่ง ประชาชนตำบลขึ่ง ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค แอลกอฮอล์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)  
เทศบาลตำบลขึ่งประชาชนตำบลขึ่ง ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ่ง ทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเวียงสา โรงพยาบาลนาหมื่น โรงพยาบาลน
[06-09-2021]   เทศบาลตำบลขึ่งประชาชนตำบลขึ่ง ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ่ง ทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเวียงสา โรงพยาบาลนาหมื่น โรงพยาบาลน 
เทศบาลตำบลขึ่งได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 2 ราย ในพื้นที่บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 2 และบ้านท่าลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลขึ่ง อำเภอเ
[19-08-2021]   เทศบาลตำบลขึ่งได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 2 ราย ในพื้นที่บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 2 และบ้านท่าลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลขึ่ง อำเภอเ 
เทศบาลตำบลขึ่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
[18-08-2021]   เทศบาลตำบลขึ่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในเทศบาลตำบลขึ่ง
[11-08-2021]   กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมในเทศบาลตำบลขึ่ง 
ประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)
[09-07-2021]   ประชุมประชาคมชุมชนในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
ประชุมผู้ปกครองแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปีการศึกษา 2564 ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง สังกัดเทศบาลตำบลขึ่ง
[10-06-2021]   ประชุมผู้ปกครองแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปีการศึกษา 2564 ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง สังกัดเทศบาลตำบลขึ่ง 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยการนำของ นายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่งประชุมตรวจสอบความเสียหายเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลขึ่ง (วาตภัยในพื้นที่) ด้านพืช ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง
[27-05-2021]   วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยการนำของ นายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่งประชุมตรวจสอบความเสียหายเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลขึ่ง (วาตภัยในพื้นที่) ด้านพืช ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564
[25-05-2021]   กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น 
เทศบาลตำบลขึ่ง ได้ดำเนินการโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ 6 สายหาดกิตติ ตามที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ทุกประการ
[20-05-2021]   เทศบาลตำบลขึ่ง ได้ดำเนินการโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีต แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ 6 สายหาดกิตติ ตามที่ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ การแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน ทุกประการ 
นที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลขึ่งได้ทำพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขึ่งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่งและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน
[11-05-2021]   นที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลขึ่งได้ทำพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขึ่งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่งและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.29 น. นำโดยนายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง นายสกล ทรัพย์โพธิ์ทอง รองนายกฯ นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล ปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีลงเสาเอก ตามโครงการ สร้างบ้านสภาสงเคราะห์ฯ 55 ปี
[06-05-2021]   วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.29 น. นำโดยนายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง นายสกล ทรัพย์โพธิ์ทอง รองนายกฯ นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล ปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีลงเสาเอก ตามโครงการ สร้างบ้านสภาสงเคราะห์ฯ 55 ปี " ใต้ร่มพระบารมี " สภาสังคมสงเครา 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลขึ่งได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง ในการนี้ นายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่งได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
[05-05-2021]   วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลขึ่งได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง ในการนี้ นายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่งได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลขึ่ง 
เทศบาลตำบลขึ่ง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน / รพ.สต. / อปพร. / อสม.ตำบลขึ่ง ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนจุดสกัดกวดขันวินัยจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
[10-04-2021]   เทศบาลตำบลขึ่ง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน / รพ.สต. / อปพร. / อสม.ตำบลขึ่ง ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนจุดสกัดกวดขันวินัยจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2564
[01-04-2021]   โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตตยราชนารี ประจำปี พ.ศ. 2564 
ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
[30-03-2021]   ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง 
 เทศบาลตำบลขึ่ง ได้ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขึ่ง โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล อสม.ตำบลขึ่ง ลูกจ้าง
[24-03-2021]   เทศบาลตำบลขึ่ง ได้ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขึ่ง โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล อสม.ตำบลขึ่ง ลูกจ้าง 
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง
[19-03-2021]   โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง 
 ศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่าและหมอกควันตำบลขึ่ง ร่วมกับหน่วย รส.ทป.ตำบลขึ่ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดการไฟป่าในพื้นที่ พร้อมยังได้จัดสถานที่สำหรับอยู่เวรเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่
[22-02-2021]   ศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่าและหมอกควันตำบลขึ่ง ร่วมกับหน่วย รส.ทป.ตำบลขึ่ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดการไฟป่าในพื้นที่ พร้อมยังได้จัดสถานที่สำหรับอยู่เวรเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลตำบลขึ่ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off “รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่” ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขึ่ง ส่วนราชการในพื้นที่ และจิตอาสาตำบลขึ่ง อาสาสมัค
[17-02-2021]   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลตำบลขึ่ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off “รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่” ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขึ่ง ส่วนราชการในพื้นที่ และจิตอาสาตำบลขึ่ง อาสาสมัค 
กิจกรรมโครงการผ้าป่าขยะ
[15-01-2021]   กิจกรรมโครงการผ้าป่าขยะ 
กิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ
[13-01-2021]   กิจกรรมโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ 
ประชาสัมพันธ์การใช้สถานกีฬา บ้านศรีมงคล หมู่ที่1 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
[25-12-2020]   ประชาสัมพันธ์การใช้สถานกีฬา บ้านศรีมงคล หมู่ที่1 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน 
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[17-12-2020]   โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
[04-12-2020]   ภาพกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
[02-12-2020]   โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ให้ความรู้และแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขึ่งทั้ง 7 หมู่บ้าน รวม 1095 ชิ้น
[19-03-2020]   ให้ความรู้และแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขึ่งทั้ง 7 หมู่บ้าน รวม 1095 ชิ้น 
 ร่วมมอบทุน นักเรียนยากจน กสศ.01ปีการศึกษา 2562/1 และมอบหน้ากากอนามัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง
[19-03-2020]   ร่วมมอบทุน นักเรียนยากจน กสศ.01ปีการศึกษา 2562/1 และมอบหน้ากากอนามัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง 
โครงการเด็กและเยาวชนตำบลขึ่ง ห่างไกลยาเสพติด และห่างไกลโรคเอดส์
[19-03-2020]   โครงการเด็กและเยาวชนตำบลขึ่ง ห่างไกลยาเสพติด และห่างไกลโรคเอดส์ 
ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด big cleaning day เพื่อจัดเก็บขยะถนนหลัก/ถนนสายรอง ครั้งที่ 3
[19-03-2020]   ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด big cleaning day เพื่อจัดเก็บขยะถนนหลัก/ถนนสายรอง ครั้งที่ 3  
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตีกลองยาว) ให้กับเยาวชนตำบลขึ่ง
[19-03-2020]   โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตีกลองยาว) ให้กับเยาวชนตำบลขึ่ง 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)
[09-03-2020]   โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)  
ทำบุญบ้านพักผู้ดูแลระบบประปาเทศบาลตำบลขึ่ง
[09-03-2020]   ทำบุญบ้านพักผู้ดูแลระบบประปาเทศบาลตำบลขึ่ง 
นำเสนองานพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ./พชต.)
[19-02-2020]   นำเสนองานพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ./พชต.) 
โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[12-02-2020]   โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
รูปภาพประกอบโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[03-02-2020]   รูปภาพประกอบโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
[13-01-2020]   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
ขอขอบคุณจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนสิ่งของขนมเพื่อมอบให้แก่เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
[08-01-2020]   ขอขอบคุณจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนสิ่งของขนมเพื่อมอบให้แก่เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  
กิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมสาธารณะ
[22-12-2019]   กิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมสาธารณะ "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง (ลำน้ำว้า) พัฒนาศาสนสถาน (วัดท่าลี่) " 
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล