กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  52.91.0.112    
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
_______________________________________________________________________________________________________
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลขึ่ง ภายใต้การอำนวยการของนายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง ได้มอบหมายให้ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขึ่ง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.ตำบลขึ่งร่วมใจ ต้านภัย Covid - 19
[24-12-2021]   วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลขึ่ง ภายใต้การอำนวยการของนายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง ได้มอบหมายให้ปลัดเทศบาล และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขึ่ง เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์โครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อสม.ตำบลขึ่งร่วมใจ ต้านภัย Covid - 19 
เทศบาลตำบลขึ่งดำเนินการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลขึ่ง
[10-09-2021]   เทศบาลตำบลขึ่งดำเนินการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ในพื้นที่ตำบลขึ่ง 
เทศบาลตำบลขึ่ง ประชาชนตำบลขึ่ง ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค แอลกอฮอล์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)
[09-09-2021]   เทศบาลตำบลขึ่ง ประชาชนตำบลขึ่ง ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมสนับสนุนเครื่องอุปโภค-บริโภค แอลกอฮอล์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา โควิด-19 (COVID-19)  
เทศบาลตำบลขึ่งประชาชนตำบลขึ่ง ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ่ง ทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเวียงสา โรงพยาบาลนาหมื่น โรงพยาบาลน
[06-09-2021]   เทศบาลตำบลขึ่งประชาชนตำบลขึ่ง ขอขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงสา สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาน้อย สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ่ง ทีมบุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลเวียงสา โรงพยาบาลนาหมื่น โรงพยาบาลน 
เทศบาลตำบลขึ่งได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 2 ราย ในพื้นที่บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 2 และบ้านท่าลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลขึ่ง อำเภอเ
[19-08-2021]   เทศบาลตำบลขึ่งได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น จำนวน 2 ราย ในพื้นที่บ้านงิ้วงาม หมู่ที่ 2 และบ้านท่าลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลขึ่ง อำเภอเ 
เทศบาลตำบลขึ่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
[18-08-2021]   เทศบาลตำบลขึ่งดำเนินการช่วยเหลือผู้ถูกกักตัวจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ประชุมผู้ปกครองแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปีการศึกษา 2564 ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง สังกัดเทศบาลตำบลขึ่ง
[10-06-2021]   ประชุมผู้ปกครองแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ปีการศึกษา 2564 ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างเปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง สังกัดเทศบาลตำบลขึ่ง 
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยการนำของ นายจรัญ  ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่งประชุมตรวจสอบความเสียหายเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลขึ่ง (วาตภัยในพื้นที่) ด้านพืช ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง
[27-05-2021]   วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 โดยการนำของ นายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่งประชุมตรวจสอบความเสียหายเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ตำบลขึ่ง (วาตภัยในพื้นที่) ด้านพืช ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง 
นที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลขึ่งได้ทำพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขึ่งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่งและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน
[11-05-2021]   นที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลขึ่งได้ทำพิธีทำบุญอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลขึ่งเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่งและเจ้าหน้าที่เทศบาลทุกคน 
วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.29 น. นำโดยนายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง นายสกล ทรัพย์โพธิ์ทอง รองนายกฯ นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล ปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีลงเสาเอก ตามโครงการ สร้างบ้านสภาสงเคราะห์ฯ 55 ปี
[06-05-2021]   วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.29 น. นำโดยนายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง นายสกล ทรัพย์โพธิ์ทอง รองนายกฯ นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล ปลัดเทศบาลฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมพิธีลงเสาเอก ตามโครงการ สร้างบ้านสภาสงเคราะห์ฯ 55 ปี " ใต้ร่มพระบารมี " สภาสังคมสงเครา 
วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลขึ่งได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง ในการนี้ นายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่งได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
[05-05-2021]   วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 สภาเทศบาลตำบลขึ่งได้ดำเนินการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง ในการนี้ นายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่งได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลขึ่ง 
เทศบาลตำบลขึ่ง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน / รพ.สต. / อปพร. / อสม.ตำบลขึ่ง ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนจุดสกัดกวดขันวินัยจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
[10-04-2021]   เทศบาลตำบลขึ่ง ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน / รพ.สต. / อปพร. / อสม.ตำบลขึ่ง ได้ดำเนินการจัดตั้งจุดบริการประชาชนจุดสกัดกวดขันวินัยจราจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 
ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
[30-03-2021]   ประมวลภาพกิจกรรมการเลือกตั้งท้องถิ่น นายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง 
 เทศบาลตำบลขึ่ง ได้ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขึ่ง โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล  อสม.ตำบลขึ่ง ลูกจ้าง
[24-03-2021]   เทศบาลตำบลขึ่ง ได้ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 โดยได้รับความร่วมมือกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขึ่ง โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล อสม.ตำบลขึ่ง ลูกจ้าง 
โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง
[19-03-2021]   โครงการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลและนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง 
 ศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่าและหมอกควันตำบลขึ่ง ร่วมกับหน่วย รส.ทป.ตำบลขึ่ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดการไฟป่าในพื้นที่ พร้อมยังได้จัดสถานที่สำหรับอยู่เวรเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่
[22-02-2021]   ศูนย์อำนวยการป้องกันไฟป่าและหมอกควันตำบลขึ่ง ร่วมกับหน่วย รส.ทป.ตำบลขึ่ง กำนันผู้ใหญ่บ้าน บูรณาการร่วมกันเพื่อหาแนวทางการจัดการไฟป่าในพื้นที่ พร้อมยังได้จัดสถานที่สำหรับอยู่เวรเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่ 
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลตำบลขึ่ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off  “รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่” ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขึ่ง ส่วนราชการในพื้นที่ และจิตอาสาตำบลขึ่ง อาสาสมัค
[17-02-2021]   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาลตำบลขึ่ง ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off “รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่” ร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลขึ่ง ส่วนราชการในพื้นที่ และจิตอาสาตำบลขึ่ง อาสาสมัค 
ประชาสัมพันธ์การใช้สถานกีฬา บ้านศรีมงคล หมู่ที่1 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน
[25-12-2020]   ประชาสัมพันธ์การใช้สถานกีฬา บ้านศรีมงคล หมู่ที่1 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน 
ให้ความรู้และแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขึ่งทั้ง 7 หมู่บ้าน รวม 1095 ชิ้น
[19-03-2020]   ให้ความรู้และแจกจ่ายหน้ากากผ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลขึ่งทั้ง 7 หมู่บ้าน รวม 1095 ชิ้น 
 ร่วมมอบทุน นักเรียนยากจน กสศ.01ปีการศึกษา 2562/1  และมอบหน้ากากอนามัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง
[19-03-2020]   ร่วมมอบทุน นักเรียนยากจน กสศ.01ปีการศึกษา 2562/1 และมอบหน้ากากอนามัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง 
โครงการเด็กและเยาวชนตำบลขึ่ง ห่างไกลยาเสพติด และห่างไกลโรคเอดส์
[19-03-2020]   โครงการเด็กและเยาวชนตำบลขึ่ง ห่างไกลยาเสพติด และห่างไกลโรคเอดส์ 
ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด big cleaning day เพื่อจัดเก็บขยะถนนหลัก/ถนนสายรอง ครั้งที่ 3
[19-03-2020]   ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด big cleaning day เพื่อจัดเก็บขยะถนนหลัก/ถนนสายรอง ครั้งที่ 3  
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตีกลองยาว) ให้กับเยาวชนตำบลขึ่ง
[19-03-2020]   โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ตีกลองยาว) ให้กับเยาวชนตำบลขึ่ง 
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)
[09-03-2020]   โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)  
ทำบุญบ้านพักผู้ดูแลระบบประปาเทศบาลตำบลขึ่ง
[09-03-2020]   ทำบุญบ้านพักผู้ดูแลระบบประปาเทศบาลตำบลขึ่ง 
นำเสนองานพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ./พชต.)
[19-02-2020]   นำเสนองานพัฒนาคุณภาพชีวิต (พชอ./พชต.) 
โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
[12-02-2020]   โครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
รูปภาพประกอบโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[03-02-2020]   รูปภาพประกอบโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชนพร้อมศึกษาดูงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
[13-01-2020]   พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 
ขอขอบคุณจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนสิ่งของขนมเพื่อมอบให้แก่เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563
[08-01-2020]   ขอขอบคุณจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนสิ่งของขนมเพื่อมอบให้แก่เด็กๆ ในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2563  
กิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมสาธารณะ
[22-12-2019]   กิจกรรมจิตอาสาร่วมบำเพ็ญประโยชน์กิจกรรมสาธารณะ "จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง (ลำน้ำว้า) พัฒนาศาสนสถาน (วัดท่าลี่) " 
โครงการส่งเสริมพัฒนาเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพเสริมให้กับเยาวชนตำบลขึ่ง
[22-12-2019]   โครงการส่งเสริมพัฒนาเรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพเสริมให้กับเยาวชนตำบลขึ่ง 
เยี่ยมครอบครัวของ นายสมศักดิ์ พรมรักษา พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ
[22-12-2019]   เยี่ยมครอบครัวของ นายสมศักดิ์ พรมรักษา พร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือ 
ลงพื้นที่ตรวจหน้างานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำน้ำว้า
[22-12-2019]   ลงพื้นที่ตรวจหน้างานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังลำน้ำว้า 
นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบริเวณหาดหินขาว
[22-12-2019]   นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบบริเวณหาดหินขาว 
การบริการจัดที่อ่านหนังสือพิมพ์ของเทศบาลตำบลขึ่ง
[20-12-2019]   การบริการจัดที่อ่านหนังสือพิมพ์ของเทศบาลตำบลขึ่ง 
รูปภาพประกอบโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบจัดการขยะ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[15-11-2019]   รูปภาพประกอบโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบจัดการขยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
รูปภาพกิจกรรมโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน  ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
[08-11-2019]   รูปภาพกิจกรรมโครงการการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขึ่ง
[30-09-2019]   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลขึ่ง 
การประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยแล้ง+อุทกภัย
[30-09-2019]   การประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(ภัยแล้ง+อุทกภัย 
การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร
[30-09-2019]   การประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร 
Big Cleaning Day 19-09-2562
[30-09-2019]   Big Cleaning Day 19-09-2562 
กิจกรรมชุมชนสะอาดคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[22-09-2019]   กิจกรรมชุมชนสะอาดคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กิจกรรมฟังธรรม ณ วัดงิ้วงาม
[02-09-2019]   กิจกรรมฟังธรรม ณ วัดงิ้วงาม 
การประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีภัยแล้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง
[02-09-2019]   การประชุมชี้แจงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีภัยแล้ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง 
โครงการอบรมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
[02-09-2019]   โครงการอบรมแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 รับฟังปัญหา และแนวทางแก้ไข ถนนโครงการประชารัฐบริเวณหนองน้ำครก บ้านขึ่งหมู่ที่ 3
[02-09-2019]   รับฟังปัญหา และแนวทางแก้ไข ถนนโครงการประชารัฐบริเวณหนองน้ำครก บ้านขึ่งหมู่ที่ 3 
โครงการอบรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและการสื่อสารของเยาวชนตำบลขึ่ง
[02-09-2019]   โครงการอบรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและการสื่อสารของเยาวชนตำบลขึ่ง 
โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562
[02-09-2019]   โครงการครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2562 
มกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562
[02-09-2019]   มกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช 2562 
กิจกรรมฟังธรรม ณ วัดท่าลี่
[02-09-2019]   กิจกรรมฟังธรรม ณ วัดท่าลี่ 
กิจกรรมฟังธรรม ณ วัดขึ่งเจริญ
[02-09-2019]   กิจกรรมฟังธรรม ณ วัดขึ่งเจริญ 
ถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ .2562
[21-07-2019]   ถวายเทียนจำนำพรรษา เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ประจำปี พ.ศ .2562 
โครงการประชารัฐร่วมใจส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน
[21-07-2019]   โครงการประชารัฐร่วมใจส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน 
โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขึ่ง
[21-07-2019]   โครงการเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลขึ่ง 
กิจกรรมทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลขึ่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง ปี 2562
[21-07-2019]   กิจกรรมทำบุญสำนักงานเทศบาลตำบลขึ่งและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลขึ่ง ปี 2562 
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มเพื่อยกระดับและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เทศบาลตำบลขึ่ง
[21-07-2019]   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำกลุ่มเพื่อยกระดับและพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เทศบาลตำบลขึ่ง 
การประชุมประชาคมชุมชนตำบลขึ่ง วันที่ 7 มิถุนายน 2562
[07-06-2019]   การประชุมประชาคมชุมชนตำบลขึ่ง วันที่ 7 มิถุนายน 2562 
โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
[01-05-2019]   โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ต้านภัยยาเสพติดและป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
กิจกรรมจิตอาสาปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ
[01-05-2019]   กิจกรรมจิตอาสาปลูกพืชสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ  
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล