กำจัดหรือลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย หาทางป้องกันไม่ให้ถูกยุงกัด คว่ำภาชนะที่มีน้ำขัง  
 สภาพทั่วไป
 ตราสัญลักษณ์
 ข้อมูลพื้นฐาน
 สภาพทางเศรษฐกิจ
 สภาพทางสังคม
 ข่าวเด่น
 ข่าวเด่น
 
 แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาสามปี
 เทศบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 ทดสอบแผน
 
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ส่วนราชการ
 
ประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
กิจกรรมเทศบาล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หนังสือราชการ สถ.
หนังสือราชการ สถ.จ.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ข่าวเด่นประจำวัน
แนะนำการชำระภาษี
 
พ.ร.บ./พ.ร.ก.
ระเบียบกระทรวงฯ
ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
 
 สำนักปลัด
 กองคลัง
 กองช่าง
 กองการศึกษา
 ราคากลาง
 
  หนังสือพิมพ์
  สถานีโทรทัศน์
  สถานีวิทยุ
  กระทรวงต่างๆ
  77จังหวัดทั่วไทย
  ส่วนราชการที่สำคัญ
  เว็บบริการข้อมูล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
  ความพึงพอใจสำหรับการให้บริการของ เทศบาล
ดีมาก
ดีเยี่ยม
ดี
น้อย
ปานกลาง
 
 
 
 
 
 
 
 
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน
บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่า
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe reader
ดาวน์โหลดโปรแกรมadobe flash player
ดาวน์โหลดโปรแกรม ie
สภาพทั่วไป
 

1. สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา อยู่ห่างจากอำเภอเวียงสาประมาณ 15 กิโลเมตร ทางทิศใต้ มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

ทิศเหนือ ติดกับตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำน่านที่กึ่งกลางลำน้ำว้าไหลมาบรรจบที่บริเวณพิกัด PA 871534 ใช้กึ่งกลางลำน้ำว้าเป็นแนวแบ่งเขตไปจนถึงบริเวณที่ลำห้วยขะยมไหลมาบรรจบบริเวณพิกัด PA 997533 เป็นจุดสิ้นสุดด้านทิศเหนือ รวมระยะทางด้านทิศเหนือ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ 13 กิโลเมตร

ทิศใต้ ติดกับตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจาก กึ่งกลางลำน้ำมวบบริเวณที่ห้วยดำนบไหลมาบรรจบ บริเวณพิกัด PA 968467 ใช้กึ่งกลางลำน้ำมวบ เป็นแนวแบ่งเขตไปทางทิศตะวันตกไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางแม่น้ำน่าน บริเวณพิกัด PA 926439 รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร

ทิศตะวันออก ติดกับตำบลส้านนาหนองใหม่ ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางลำน้ำว้า บริเวณที่ลำห้วยขะยม ไหลมาบรรจบ บริเวณพิกัด PA 997533 ไปทางทิศใต้ตามลำห้วยขะยม จนถึงสันเขาดอยขุนขะยมบริเวณพิกัด QA 013506 ไปตามสันทาง ทิศตะวันตกถึงสันเขาดอยขุนห้วยสะเลา ตัดลงร่องเขาตามห้วยดำนบ ที่บริเวณพิกัด PA 962475 ใช้ลำห้วยดำนบเป็นแนวแบ่งเขตจนไปสิ้นสุดที่กึ่งกลางลำน้ำห้วยมวบ ที่บริเวณพิกัด PA 968467 รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ 7 กิโลเมตร

ทิศตะวันตก ติดกับตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากกึ่งกลางแม่น้ำน่านบริเวณที่ลำน้ำมวบไหลบรรจบ บริเวณพิกัด PA 871534 รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ 6 กิโลเมตร

1.2 เนื้อที่

เทศบาลตำบลขึ่ง มีเนื้อที่ทั้งหมด 94 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 58,750 ไร่

1.3 ภูมิประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำ 2 สายไหลผ่าน คือ แม่น้ำว้ากับแม่น้ำน่าน


1.4 จำนวนหมู่บ้านที่รับผิดชอบ มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน

หมู่ที่ 1 บ้านมงคล ผู้ใหญ่บ้าน นายประกาย วงค์กองแก้ว

หมู่ที่ 2 บ้านงิ้วงาม ผู้ใหญ่บ้าน นายประทวน นันทะปิน

หมู่ที่ 3 บ้านขึ่ง ผู้ใหญ่บ้าน นายเกตุ ทิเกี๋ยง

หมู่ที่ 4 บ้านท่าลี่ กำนันตำบลขึ่ง นายเจริญ ทองสุกใส

หมู่ที่ 5 บ้านผาโพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้าน นายอดุลย์ สมบัติปัน

หมู่ที่ 6 บ้านขึ่งใต้ ผู้ใหญ่บ้าน นายศิริฉัตร สมบัติปัน

หมู่ที่ 7 บ้านศรีมงคลเหนือ ผู้ใหญ่บ้าน นายวิศิษฐ ภูระวัง

- จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขต เทศบาลตำบลทุกหมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

- จำนวนหมู่บ้านนอกเขต เทศบาลตำบลบางส่วน - ได้แก่ หมู่ที่ -

1.5 ท้องถิ่นอื่นในตำบล

- จำนวนเทศบาลตำบล - แห่ง

- จำนวนเทศบาล - แห่ง

1.6 จำนวนประชากร

มีประชากรทั้งสิ้น 4,019 คน แยกเป็น

- ชาย 2,042 คน

- หญิง 1,977 คน

 
เทศบาลตำบลขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน  (โทร.054-690377 ) สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Internet Explorer 8 ขึ้นไป
 
 
กระดานสนทนาทั้งหมด