กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
สภาพทางเศรษฐกิจ
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทางเศรษฐกิจ
 

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

2.1 อาชีพ

การเกษตรกรรม ประชากรเทศบาลตำบลขึ่ง 85 % ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดย พื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 8,132 ไร่ มีจำนวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรม 766 ครอบครัว

การปลูกพืช พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ พืชไร่ ข้าวโพด ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง งา ยาสูบ ไม้ยืนต้น ลำไย มะม่วง มะขาม พืชผัก มะเขือเทศ แตงกวา กะเทียม ผักกาด กะหล่ำ ฟักทอง สำหรับการปลูกข้าวด้วยการทำนาปี นาปรัง ผลผลิตที่ได้ส่วนใหญ่ใช้บริโภคในครัวเรือน

การปศุสัตว์ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรจะทำการเลี้ยงสัตว์ เพื่อบริโภคในครัวเรือน

2.2 หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตำบล

ธนาคาร - แห่ง

โรงแรม - แห่ง

สหกรณ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง

การอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ประเภทอุตสาหกรรมในครัวเรือน

ซึ่งใช้เงินลงทุนไม่สูงมากนัก อาทิ โรงสีข้าว กระดาษสา น้ำดื่ม มีโรงงาน 20 แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 1 แห่ง

โรงสีข้าว 11 แห่ง

โรงงานกระดาษสา 2 แห่ง

โรงงานน้ำดื่ม 1 แห่ง

โรงฆ่าสัตว์ 5 แห่ง

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล