กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
สภาพทางสังคม
_______________________________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

3. สภาพสังคม

3.1 การศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่

หมู่ที่ 5 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล

หมู่ที่ 4 โรงเรียนบ้านท่าลี่

- โรงเรียนมัธยม - แห่ง

- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง

- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แห่ง

- ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน มี 6 แห่ง

3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา

- วัด/สำนักสงฆ์ 4 แห่ง คือ วัดศรีมงคล วัดขึ่งเจริญ วัดงิ้วงาม และวัดท่าลี่

- มัสยิด - แห่ง

- ศาลเจ้า - แห่ง

- โบสถ์ - แห่ง

3.3 สาธารณสุข

- โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แห่ง

- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง ตั้งอยู่บ้านหมู่ที่ 3 บ้านขึ่ง

- สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง

- อัตราการมีการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100 (ใช้ส้วมราดน้ำทุกครัวเรือน)

3.4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- สถานีตำรวจ - แห่ง

- สถานีดับเพลิง - แห่ง

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล