กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
ข้อมูลพื้นฐาน
_______________________________________________________________________________________________________
ข้อมูลพื้นฐาน
 

การบริการพื้นฐาน

4.1 การคมนาคม

มีถนนสายหลักตัดผ่านหมู่บ้าน เป็นถนนลาดยาง เส้นทาง สา - น้ำมวบ 1 สายและ มีถนนลาดยาง 1 สาย แยกออกจากถนนสา - น้ำมวบ ไปบ้านท่าลี่ หมู่ที่ 4 1 สายมีถนนติดต่อทางอำเภอ 1 สาย คือ ถนนสา - นาน้อย เป็นถนนลาดยาง เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านและระหว่าง หมู่บ้านใช้ถนนสายหลัก คือ ถนนสา - น้ำมวบ ส่วนถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ คอนกรีตเสริมเหล็ก และถนนลูกรัง

 

4.2 การโทรคมนาคม

- ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง (อนุญาตเอกชน) ตั้งอยู่บ้านผาโพธิ์ทอง หมู่ที่ 5

ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา

- สถานีโทรคมนาคม อื่นๆ - แห่ง

4.3 การไฟฟ้า

ไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ทั้งหมด จำแนกเป็นจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 1,177 ครัวเรือน

4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำน้ำ,ลำห้วย 2 สาย ได้แก่ แม่น้ำน่าน และลำน้ำสบว้า

- บึงหนอง 2 แห่ง ได้แก่ หนองสบว้า , สระน้ำครก

4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

- ฝาย - แห่ง

- บ่อน้ำตื้น 290 แห่ง

- บ่อโยก 57 แห่ง

- อ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง

- คลองส่งน้ำ 7 แห่ง

- สระน้ำ 3 แห่ง

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล