กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
ประกาศราคากลาง
_______________________________________________________________________________________________________
ประกาศราคากลาง
 

โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง บ้านขึ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลขึ่ง 

โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยโปร่ง บ้านท่าลี่ หมู่ที่ 4 ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน  บ้านศรีมงคลเหนือ หมู่ที่ 7

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกน้ำและรถขยะพร้อมห้องเก็บของ สำนักงานเทศบาลตำบลขึ่ง 

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ สำนักงานเทศบาลตำบลขึ่ง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตด้วยพารา  แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1, 2, 4, 6, 7 ตำบลขึ่ง จำนวน 9 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 10,033.70 ตารางเมตร ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลขึ่ง เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล