กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
การดำเนินงานเรื่อง ข้อร้องทุกข์ - ข้อร้องเรียน
_______________________________________________________________________________________________________
การดำเนินงานเรื่อง ข้อร้องทุกข์ - ข้อร้องเรียน
 

เรื่องที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1. เรื่อง กลิ่นและควันไฟจากการเผาอิฐมอญ

----------------------------------------------------------------------------- 

เรื่องที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1. เรื่อง งดทิ้งเศษอาหารและน้ำเสียจากครัวเรือนลงรางระบายน้ำ ในที่หรือทางสาธารณะ

 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล