กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
เธฃเธฒเธขเธ‡เธฒเธ™เธเธดเธˆเธเธฒเธฃเธชเธ เธฒ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120220428015639.pdf   21-02-2565  6  1
2   รายง่านผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120220127075418.pdf   27-12-2564  17  1
3   รายง่านผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120220127075301.pdf   20-09-2564  17  1
4   รายง่านผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120220127075048.pdf   16-08-2564  17  1
5   รายง่านผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120220127074859.pdf   09-08-2564  17  1
6   รายง่านผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120220127074727.pdf   21-06-2564  18  1
7   รายง่านผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง ครั้งแรก และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120220127074252.pdf   01-06-2564  18  1
8   รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง ครั้งแรก และสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564  doc120220127074027.pdf   01-06-2564  17  1
9   บันทึกการประชุมสภา สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ประจำปี 2564  doc120220127074506.pdf   28-01-2564  17  1
10   รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  doc120210616082827.pdf บันทึกการประชุม สมัยที่ 4 วันที่ 4 ธันวาคม 2563   28-01-2564  66  4
11   รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  doc120210616082247.pdf รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 25 กันยายน 2563 รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 30 กันยายน 2563   04-12-2563  74  3
12   รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563  doc120210616082010.pdf รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3   25-09-2563  69  2
13   รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  doc120210616081622.pdf รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2   28-08-2563  68  2
14   รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  doc120210616081340.pdf  บันทึกการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1   17-08-2563  67  2
15   รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  doc120210616075926.pdf doc220210616081123.docx   06-08-2563  70  2
16   รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  doc120210616075832.pdf บันทึกการการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563    22-06-2563  71  2
17   รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563    doc220210616074220.docx   29-04-2563  70  2
18   รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 การประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563    14-04-2563  66  2
19   รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  เรื่อง รายงานผลการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 บันทึกการการประชุมสภาเทศบาลตำบลขึ่ง สมัยสมัยที่ 1 ประจำปี 2563 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563    28-02-2563  71  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล