กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
เธฃเธฒเธ„เธฒเธเธฅเธฒเธ‡เธˆเธฑเธ”เธ‹เธทเน‰เธญเธˆเธฑเธ”เธˆเน‰เธฒเธ‡
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   แบบ บก. 06 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน  doc120220428082555.pdf   28-04-2565  6  2
2   แบบ บก.01 โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ขึ่งใต้ ๒ บ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลขึ่ง เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก  doc120220421045429.pdf   18-10-2564  6  1
3   แบบ บก.01 โครงการจ้างขุดลอกสระห้วยร่องหมื้น ปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 28,972.75 ลูกบาศก์เมตร เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก  doc120220421045345.pdf   07-10-2564  6  1
4   แบบ บก.01 โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑-๗ ตำบลขึ่ง พื้นที่รวม ๑๙,๗๖๑.๘๐ ตารางเมตร จำนวน ๑๒ ช่วง เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีคัดเลือก  doc120220421045250.pdf   24-09-2564  6  1
5   แบบ บก.01 โครงการจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยป๊วก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒,๓๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๕๐.๐๐ ตารางเมตร  doc120220322075243.pdf   22-09-2564  60  7
6   แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหนองน้ำครก หมู่ที่ 3 โดยติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณหนองน้ำครก จำนวน 28 จุด เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีคัดเลือก  doc120210903063146.pdf doc220210903063146.pdf   02-09-2564  77  7
7   แบบ บก. 06 โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  doc120210802092130.pdf   27-07-2564  83  4
8   แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวหนองน้ำครก หมู่ที่ ๓ โดยก่อสร้างศาลาพักผ่อน จำนวน ๒ หลัง งานเรียงหินกันน้ำเซาะ ยาวรวม ๒๐๐ เมตร ติดตั้งไฟส่องสว่างโดยรอบ จำนวน ๗๖ จุด เสริมไหล่ทางหินคลุกถนนโดยรอบ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ความยาวรวม ๘,๗๖๒ เมตร เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๑ แห่ง ณ หนองน้ำครก หมู่ที่ ๓ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120210325092614.pdf   18-03-2564  93  6
9   แบบ บก.01 โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นน.ถ.๔-๐๙๖ บ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ ๖ สายหาดกิตติ บ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ ๖ ขนาดกว้าง ๕.๐๐-๖.๐๐ เมตร ยาวรวม ๒๗๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร พื้นทีไม่น้ยกว่า ๑,๔๒๕.๐๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ณ ถนนสายหาดกิตติ บ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ ๖ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120210310045518.pdf   15-02-2564  99  6
10   แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาเทศบาลตำบลขึ่ง แบบผิวดินใหญ่ หมู่ที่ ๖ บ้านขึ่งใต้ ตำบลขึ่ง เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120210107083939.pdf   29-12-2563  111  7
11   แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขึ่งใต้ ๒ บ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120210107083859.pdf   29-12-2563  106  5
12   แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขึ่งใต้ - งิ้วงาม บ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ ๖ เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120210107081950.pdf   29-12-2563  101  4
13   แบบ บก. 01 โครงการก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมหอถังสูง บ้านขึ่ง หมู่ที่ ๓ ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  doc120210622071609.pdf   02-07-2563  77  4
14   แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลขึ่ง เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีคัดเลือก  doc120210622102648.pdf   05-05-2563  91  6
15   แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตด้วยพารา แอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑, ๒, ๔, ๖, ๗ ตำบลขึ่ง จำนวน ๙ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๓๓.๗๐ ตารางเมตร เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120210622101050.pdf   09-04-2563  80  3
16   แบบ บก.01 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านขึ่งใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลขึ่ง เทศบาลตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  doc120210622103547.pdf   03-04-2563  80  2
17   แบบ บก. 01 โครงการเปลี่ยนท่อเมนระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีมงคลเหนือ หมู่ที่ ๗ ตามแบบและประมาณการของกองช่างเทศบาลตำบลขึ่ง เลขที่ ๘/๒๕๖๓  doc120210622071224.pdf   24-03-2563  75  4
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล