กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
เธจเธนเธ™เธขเนŒเธ‚เน‰เธญเธกเธนเธฅเธ‚เนˆเธฒเธงเธชเธฒเธฃ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ.2562    
       -  เทศบัญญัติการจัดตั้งตลาด พ.ศ. 2562  เทศบัญญัติการจัดตั้งตลาด พ.ศ. 2562   01-07-2562  8
 2   เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564    
       -  เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564  เทศบัญญัติการจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป พ.ศ.2564   24-01-2565  9
 3   เทศบัญญัติ เรื่อง การใช้น้ำประปา พ.ศ.2554 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557    
       -  เทศบัญญัติการใช้น้ำประปา พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557  เทศบัญญัติการใช้น้ำประปา พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557   24-01-2565  4
 4   เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563    
       -  เทศบัญญัติการควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563  เทศบัญญัติการควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ.2563   04-02-564  2
 5   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2558    
       -  เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2558  เทศบัญญัติการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2558   14-03-2565  1
 6   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561    
       -  เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561  เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561 บัญชีค่าธรรมเนียมต่อท้าย เทศบัญญัติกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2561   14-03-2565  4
 7   เทศบัญญัติเทศบาลตำบลขึ่ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2    
       -  ติดตั้งบ่อดักไขมัน พ.ศ.2565  doc120220427093950.pdf   19-04-2565  2
 8   ประกาศผลโครงการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลขึ่ง    
       -  ประกาศผลโครงการลดการใช้พลังงานของเทศบาลตำบลขึ่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกาศผลการลดพลังงาน ทต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน ประจำปี 2564   05-10-2564  3
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล