กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.214.224.207    
 
๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ๏ฟฝ
_______________________________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ ดาวน์โหลด
 1   งบการเงินปี 2559    
       -  งบการเงินปี 2559  0   00-00-543  17
       -  งบการเงินปี 2559  0 newcenter320170717001704.pdf   00-00-543  42
 2   ข่าวเด่น    
 3   ประกาศราคากลาง    
       -  ประกาศราคากลาง  0 newcenter320170717002018.pdf   00-00-543  31
 4   แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559    
       -  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2559  0 newcenter320170717001036.pdf   00-00-543  22
 5   เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-laas)    
       -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-laas)  0   00-00-543  9
       -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-laas)  0 newcenter320171127191835.doc   00-00-543  17
       -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-laas)  0 newcenter320171127191802.pdf   00-00-543  24
       -  ทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-laas)  0 newcenter320171127191724.pdf   00-00-543  24
 6   แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)    
       -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)    00-00-543  9
       -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  0 newcenter320171129013104.   00-00-543  22
       -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  0 newcenter320171129013037.   00-00-543  25
       -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  0 newcenter320171129013014.doc   00-00-543  26
       -  แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  0 newcenter320171129012953.01-03 ทต   00-00-543  33
 7   งบการเงินปี 2560    
 8   เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดตั้งตลาด พ.ศ.2562    
       -  เทศบัญญัติการจัดตั้งตลาด พ.ศ. 2562  doc120210621035522.pdf   01-07-2562  1
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล