กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.238.72.122    
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________


กิจกรรมตามโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. เทศบาลตำบลขึ่ง นำโดยนายจรัญ ต่างใจ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลขึ่ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่วมกับชมรมกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา ราษฎรอาสาพิทักษ์ป่า และอาสาสมัครดับไฟป่าตำบลขึ่ง ณ บริเวณป่าชุมชนตำบลขึ่ง
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล