กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.237.205.144    
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________


โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19)
เทศบาลตำบลขึ่ง ภายใต้การบริหารงานโดยนางบำเพ็ญ บริบูรณ์ นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง กำหนดให้จัดโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ไวรัสโคโรนา-19 (COVID-19) ซึ่งโครงการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคฯจาก รพ.สต.ขึ่ง และสอนวิธีทำผ้าปิดจมูก จากทีมวิทยากรในชุมชน โดยมีผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล - ท่าลี่ ผู้นำ อสม. พนักงานเทศบาล และจิตอาสา เข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ ที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลขึ่ง
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-690377  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล