กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  184.72.102.217    
 
เธ เธฒเธžเธเธดเธˆเธเธฃเธฃเธก
_______________________________________________________________________________________________________


ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด big cleaning day เพื่อจัดเก็บขยะถนนหลัก/ถนนสายรอง ครั้งที่ 3
วันนี้ 11 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. เทศบาลตำบลขึ่ง โดยนางบำเพ็ญ บริบูรณ์ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กองกำลังจิตอาสา ตำรวจ โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขึ่ง อสม. พนักงานเทศบาล ได้ดำเนินการโครงการถนนเมืองน่านสะอาดปราศจากขยะ โดยจัด big cleaning day เพื่อจัดเก็บขยะถนนหลัก/ถนนสายรอง ครั้งที่ 3 ตั้งแต่สะพานข้ามแม่น้ำน่านตำบลขึ่ง ถึงสิ้นสุดเขตเทศบาลขึ่งถนนสา - น้ำมวบรวม ระยะทางดำเนินการ 5 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 57 คน ปริมาณขยะที่จัดเก็บ 70 กิโลกรัม
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-690377  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล