กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.233.242.204    
 
คณะผู้บริหาร
_______________________________________________________________________________________________________
คณะผู้บริหาร
 
 
นายจรัญ  ต่างใจ
นายจรัญ ต่างใจ
นายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง
โทร 086-1900831 E-mail : Khueng211@gmail.com
นายประกาย  วงค์กองแก้ว
นายประกาย วงค์กองแก้ว
รองนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง
โทร 065-9175148
นายสกล  ทรัพย์โพธิ์ทอง
นายสกล ทรัพย์โพธิ์ทอง
รองนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง
โทร 062-9204759
ร้อยตรีธีรศักดิ์  พิชัย
ร้อยตรีธีรศักดิ์ พิชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง
โทร 095-6957918
นายคณิต  ไชยรินคำ
นายคณิต ไชยรินคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขึ่ง
โทร 062 - 0241244
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล