กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
สมาชิกสภา
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายนิคม ชัยศิริ
นายนิคม ชัยศิริ
ประธานสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
Tel.064 - 0803135 / E-mail : Khueng211@gmail.com
นางละอองดาว ทะนันไชย
นางละอองดาว ทะนันไชย
รองประธานสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
Tel. 065 - 6504027
นางคมคาย ตนาวรรณ
นางคมคาย ตนาวรรณ
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
Tel. 089 - 9548459
นางสุพัตรา ลักษณะ
นางสุพัตรา ลักษณะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
เขต 1
นางอรุณนี เขียวทิพย์
นางอรุณนี เขียวทิพย์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
เขต 2
นายกิตติศักดิ์ ทะนันไชย
นายกิตติศักดิ์ ทะนันไชย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
เขต 1
นายนพรัตน์ ทองดี
นายนพรัตน์ ทองดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
เขต 2
นางสาวนวลละออ ทิพย์ตุ้ย
นางสาวนวลละออ ทิพย์ตุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
เขต 1
นายจำเริญ อินทะรังษี
นายจำเริญ อินทะรังษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
เขต 2
นายสุกิจ ทิพย์ปัญญา
นายสุกิจ ทิพย์ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
เขต 1
นายศราวุช  กุณา
นายศราวุช กุณา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
เขต 2
นายรุ่งโรจน์ อำมลา
นายรุ่งโรจน์ อำมลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
เขต 2
นายมานิตย์ ไชยศิริ
นายมานิตย์ ไชยศิริ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
เขต 2
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล