กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  184.72.102.217    
 
สมาชิกสภา
_______________________________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายจเร บุญเรืองนาม
นายจเร บุญเรืองนาม
ประธานสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
นายวิทยา แก้วยอด
นายวิทยา แก้วยอด
รองประธานสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
นางคมคาย ตนาวรรณ
นางคมคาย ตนาวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลขึ่ง
นางมวลคำ นันทะน้อย
นางมวลคำ นันทะน้อย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง เขต1
นางสุพัตรา ลักษณะ
นางสุพัตรา ลักษณะ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง เขต1
นายพัทธดนย์ การินทร์
นายพัทธดนย์ การินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง เขต1
นายจำเริญ อินทะรังษี
นายจำเริญ อินทะรังษี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง เขต2
นางสาวนวลลออ ทิพย์ตุ้ย
นางสาวนวลลออ ทิพย์ตุ้ย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง เขต2
นายนพรัตน์ ทองดี
นายนพรัตน์ ทองดี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง เขต2
นายรุ่งโรจน์ อำมลา
นายรุ่งโรจน์ อำมลา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขึ่ง เขต2
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-690377  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล