กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.214.224.207    
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล
นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลขึ่ง
Tel. 091 - 0798231 / E-mail : Khueng211@gmail.com
นายสุทธิพงษ์ รินอินทร์
นายสุทธิพงษ์ รินอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
Tel. 089 - 4334889
นางสุภัทรา ดาวเรือง
นางสุภัทรา ดาวเรือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Tel. 090 - 6364655
นางวิรัลนัฐ ศรีกันไชย
นางวิรัลนัฐ ศรีกันไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
Tel.065 - 0572551
นางวรางค์คนา ตั้งเพชรศักดิ์สกุล
นางวรางค์คนา ตั้งเพชรศักดิ์สกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Tel.063 - 5289959
นายภวัต สุภชิ
นายภวัต สุภชิ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
Tel.081 - 1462718
นางสาวรัตนาภรณ์ ปุกคำดี
นางสาวรัตนาภรณ์ ปุกคำดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel.094 - 4415512
นางคมคาย ตนาวรรณ
นางคมคาย ตนาวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.089 - 9548459
พ.จ.อ.อนุรักษ์  เรือนน้อย
พ.จ.อ.อนุรักษ์ เรือนน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาาน
นางทิพย์วดี ศรีวิราช
นางทิพย์วดี ศรีวิราช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Tel.080 - 0325101
นายธวัชชัย คำสนิท
นายธวัชชัย คำสนิท
พนักงานขับรถ
Tel.080 - 1243625
นายประวิทย์ ปิจดี
นายประวิทย์ ปิจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวขวัญชนก หนักแก้ว
นางสาวขวัญชนก หนักแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
นางสาวธารารัตน์ อาวาทย์
นางสาวธารารัตน์ อาวาทย์
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.088-8053657
นางสาวดวงเดือน ชาวสวน
นางสาวดวงเดือน ชาวสวน
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.089 - 9453190
นายเกียรติ ปันทะนะ
นายเกียรติ ปันทะนะ
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายเหรียญ อำมลา
นายเหรียญ อำมลา
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายไชยวัฒน์ อำมลา
นายไชยวัฒน์ อำมลา
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.093 - 2201306
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล