กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล
นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลขึ่ง
Tel. 091 - 0798231 / E-mail: Khueng211@gmail.com
นายวรยุทธ  คำมงคล
นายวรยุทธ คำมงคล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Tel. 099 - 4456463
นางสุภัทรา ดาวเรือง
นางสุภัทรา ดาวเรือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Tel. 090 - 6364655
นางวิรัลนัฐ ศรีกันไชย
นางวิรัลนัฐ ศรีกันไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
Tel.065 - 0572551
นางสาวธัณญพัฒน์  ผารัง
นางสาวธัณญพัฒน์ ผารัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Tel.096 - 5641619
นักพัฒนาชุมชน
(ว่าง)
นางสาวรัตนาภรณ์ ปุกคำดี
นางสาวรัตนาภรณ์ ปุกคำดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
Tel.094 - 4415512
นางคมคาย ตนาวรรณ
นางคมคาย ตนาวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Tel.089 - 9548459
พ.จ.อ.อนุรักษ์  เรือนน้อย
พ.จ.อ.อนุรักษ์ เรือนน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
Tel.086 - 3429474
นางทิพย์วดี ศรีวิราช
นางทิพย์วดี ศรีวิราช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
Tel.080 - 0325101
นายธวัชชัย คำสนิท
นายธวัชชัย คำสนิท
พนักงานขับรถ
Tel.080 - 1243625
นายประวิทย์ ปิจดี
นายประวิทย์ ปิจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวขวัญชนก หนักแก้ว
นางสาวขวัญชนก หนักแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวธารารัตน์ อาวาทย์
นางสาวธารารัตน์ อาวาทย์
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.088-8053657
นางวาทินี  นวลทิพย์
นางวาทินี นวลทิพย์
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.
นายเกียรติ ปันทะนะ
นายเกียรติ ปันทะนะ
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายเหรียญ อำมลา
นายเหรียญ อำมลา
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายไชยวัฒน์ อำมลา
นายไชยวัฒน์ อำมลา
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.093 - 2201306
นางสาวทัชกร วงค์กองแก้ว
นางสาวทัชกร วงค์กองแก้ว
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel. 086-3357666
นางสาวจิรัชยา	ไชยคำมูล
นางสาวจิรัชยา ไชยคำมูล
คนงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวอภิญญา ปณฤทธิ์
นางสาวอภิญญา ปณฤทธิ์
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายชัยธนัช เรือนน้อย
นายชัยธนัช เรือนน้อย
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.096-7274493
นายภูวนัย  ไชยคำ
นายภูวนัย ไชยคำ
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.083-9988629
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล