กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.173.234.169    
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล
นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล
ปลัดเทศบาลตำบลขึ่ง
นายสุทธิพงษ์ รินอินทร์
นายสุทธิพงษ์ รินอินทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสุภัทรา ดาวเรือง
นางสุภัทรา ดาวเรือง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางวิรัลนัฐ ศรีกันไชย
นางวิรัลนัฐ ศรีกันไชย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
นางวรางค์คนา ตั้งเพชรศักดิ์สกุล
นางวรางค์คนา ตั้งเพชรศักดิ์สกุล
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายภวัต สุภชิ
นายภวัต สุภชิ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางสาวรัตนาภรณ์ ปุกคำดี
นางสาวรัตนาภรณ์ ปุกคำดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นางคมคาย ตนาวรรณ
นางคมคาย ตนาวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พ.จ.อ.อนุรักษ์  เรือนน้อย
พ.จ.อ.อนุรักษ์ เรือนน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาาน
นางทิพย์วดี ศรีวิราช
นางทิพย์วดี ศรีวิราช
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายธวัชชัย คำสนิท
นายธวัชชัย คำสนิท
พนักงานขับรถ
นายประวิทย์ ปิจดี
นายประวิทย์ ปิจดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวขวัญชนก หนักแก้ว
นางสาวขวัญชนก หนักแก้ว
พนักงานจ้างทั่วไป
ปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป
นางสาวธารารัตน์ อาวาทย์
นางสาวธารารัตน์ อาวาทย์
คนงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวดวงเดือน ชาวสวน
นางสาวดวงเดือน ชาวสวน
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายเกียรติ ปันทะนะ
นายเกียรติ ปันทะนะ
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายเหรียญ อำมลา
นายเหรียญ อำมลา
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายไชยวัฒน์ อำมลา
นายไชยวัฒน์ อำมลา
คนงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล