กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
กองคลัง
_______________________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางสาวรัตนาพร หม่อมศรี
นางสาวรัตนาพร หม่อมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
Tel.091 - 0793067 / E-mail : Khueng211@gmail.com
นางวิไลวรรณ นำยศ
นางวิไลวรรณ นำยศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
Tel.089 - 5618910
นางสุพัตรา ลามะพรม
นางสุพัตรา ลามะพรม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
Tel.095 - 1466125
นางอัญชลี เวทยานนท์
นางอัญชลี เวทยานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Tel.083 - 5744675
นางพวงผกา เรืองนาราบ
นางพวงผกา เรืองนาราบ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Tel.086 - 9231004
นายเกษมสุข  งิ้วพรม
นายเกษมสุข งิ้วพรม
เจ้าพนักงานพัสดุ
Tel.081 - 9754986
นางวิลาสินี ศิวัฒม์สายตรง
นางวิลาสินี ศิวัฒม์สายตรง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
Tel.083 - 5730585
นายพีระ มุกดา
นายพีระ มุกดา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
Tel.095 - 6892163
นายวัทนู  มะมา
นายวัทนู มะมา
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.086 - 0821407
นางสาวณัฐณิชา  บุญสำรี
นางสาวณัฐณิชา บุญสำรี
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.086 - 4394342
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล