กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.173.234.169    
 
กองคลัง
_______________________________________________________________________________________________________
กองคลัง
 
 
นางสาวรัตนาพร หม่อมศรี
นางสาวรัตนาพร หม่อมศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางวิไลวรรณ นำยศ
นางวิไลวรรณ นำยศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสุพัตรา ลามะพรม
นางสุพัตรา ลามะพรม
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
นางอัญชลี เวทยานนท์
นางอัญชลี เวทยานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางพวงผกา เรืองนาราบ
นางพวงผกา เรืองนาราบ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายเกษมสุข  งิ้วพรม
นายเกษมสุข งิ้วพรม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางวิลาสินี ศิวัฒม์สายตรง
นางวิลาสินี ศิวัฒม์สายตรง
ผู้ช่วยนักวิชาการคลัง
นายพีระ มุกดา
นายพีระ มุกดา
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายวัทนู  มะมา
นายวัทนู มะมา
คนงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวณัฐณิชา  บุญสำรี
นางสาวณัฐณิชา บุญสำรี
คนงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล