กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  18.206.14.36    
 
กองช่าง
_______________________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
นายหาญศึก   คำนามะ
นายหาญศึก คำนามะ
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกษิดิ์เดช ธรรมวงศ์
นายกษิดิ์เดช ธรรมวงศ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
Tel.089 - 6332523 / E-mail : Khueng211@gmail.com
นายช่างโยธา
(ว่าง)
นายวุฒิชัย ปิจดี
นายวุฒิชัย ปิจดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
Tel.095 - 3175247
นายวิจารณ์ ปันทะนะ
นายวิจารณ์ ปันทะนะ
พนักงานสูบน้ำ
Tel.065 - 0380621
นายทรงชัย ใจเปี้ย
นายทรงชัย ใจเปี้ย
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
Tel.089 - 9546687
นายปรีชา  ปิจดี
นายปรีชา ปิจดี
พนักงานสูบน้ำ
Tel.
นางสาวนภัทรชา ช้างไชยวงษ์
นางสาวนภัทรชา ช้างไชยวงษ์
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel. 092 - 0270025
นายปิยวัฒน์  ศรีวิไชย
นายปิยวัฒน์ ศรีวิไชย
พนักงานสูบน้ำ
นายไกรยุทธ สิทธิโวหาร
นายไกรยุทธ สิทธิโวหาร
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.086 - 4327576
นายจีระวัฒน์  กาจะนะ
นายจีระวัฒน์ กาจะนะ
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.081 - 0355927
นายสมบุญ  บุญหมั้น
นายสมบุญ บุญหมั้น
พนักงานสูบน้ำ
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายบัณฑิต  สุทธิ
นายบัณฑิต สุทธิ
คนงานจ้างเหมาบริการ
Tel.065-6901371
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277 E-mail : khueng211@gmail.com  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล