กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.173.234.169    
 
กองช่าง
_______________________________________________________________________________________________________
กองช่าง
 
 
นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล
นางเตือนจิตร ตันธนะวรกุล
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายกษิดิ์เดช ธรรมวงศ์
นายกษิดิ์เดช ธรรมวงศ์
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายกิตติชัย จักรสาน
นายกิตติชัย จักรสาน
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
นายวุฒิชัย ปิจดี
นายวุฒิชัย ปิจดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาคร บุญมั่น
นางสาคร บุญมั่น
พนักงานสูบน้ำ
นายวิจารณ์ ปันทะนะ
นายวิจารณ์ ปันทะนะ
พนักงานสูบน้ำ
นายทรงชัย ใจเปี้ย
นายทรงชัย ใจเปี้ย
พนักงานจดมาตรน้ำประปา
นางสุดา ปิจดี
นางสุดา ปิจดี
พนักงานสูบน้ำ
นางสาวนภัทรชา ช้างไชยวงษ์
นางสาวนภัทรชา ช้างไชยวงษ์
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายปิยวัฒน์  ศรีวิไชย
นายปิยวัฒน์ ศรีวิไชย
พนักงานสูบน้ำ
นายไกรยุทธ สิทธิโวหาร
นายไกรยุทธ สิทธิโวหาร
คนงานจ้างเหมาบริการ
นายจีระวัฒน์  กาจะนะ
นายจีระวัฒน์ กาจะนะ
คนงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล