กว้างไกล เต็มใจบริการ ประสานพัฒนา ศรัทธาประชาชน
 
 
 
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ เทศบาลพัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ไฟฟ้า
ถนน
น้ำประปา
บริการประชาชน
แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
การศึกษา
ส่งเสริมอาชีพในชุมชน
ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  35.173.234.169    
 
กองการศึกษา
_______________________________________________________________________________________________________
กองการศึกษา
 
 
นางพิมพา  งามตา
นางพิมพา งามตา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางกฤษณา ปาเต็ม
นางกฤษณา ปาเต็ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางศรีเพ็ญ  การินทร์
นางศรีเพ็ญ การินทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางวีระญา  มินา
นางวีระญา มินา
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณิกา  นันทะน้อย
นางสาววรรณิกา นันทะน้อย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางเพ็ญศรี  ปาเต็ม
นางเพ็ญศรี ปาเต็ม
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรรณภา  คงทน
นางสาววรรณภา คงทน
ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนาที  หนักแก้ว
นางสาวนาที หนักแก้ว
คนงานจ้างเหมาบริการ
 
 
 
 
  โทรศัพท์ / โทรสาร 054-718277  
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 10 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย
MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I แผนที่ตั้งเทศบาล  I  แผนผังเว็บไซต์  I ติดต่อเทศบาล